งานประกาศผลรางวัล 3K Short Film Awards#1

นักศึกษาสาขาวิชาสื่อดิจิทัล ได้เข้ารอบ Final จากการประกวดภาพยนตร์สั้น ในโครงการ 3K Short Film Awards#1 

 

 

ผลงานภาพยนตร์สั้น ทีม เช็คบิล เรื่อง อะไรก็ได้

 

https://youtu.be/NWJkwntT85w